¸

„UKIDANJE" PLAŽA ZA DOMAĆE UMIROVLJENIKE

Vlada je na 181. sjednici od 29. prosinca 2022. godine usvojila Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornosti „kako bi se stvorili uvjeti za brži i uspješniji gospodarski razvitak Republike Hrvatske kao pomorske zemlje, uvjeti za ulaganja na pomorskom dobru..." Zakon je prošao prvo čitanje, a 30. prosinca 2022. je ušao u službenu proceduru donošenja. Pitate se kakve veze ima ovaj zakon s interesima hrvatskih umirovljenika?

Ima, ima. U članku 82. se uvodi potpuno nejasna klasifikacija morskih plaža u kojoj javna plaža postaje samo jedna od kategorija, a ostale dvije su plaže hotela, kampa i turističkog naselja, te vrlo nejasno definirana morska plaža za posebne namjene. Članak 83. iskazuje vrhunac nerazumijevanja koncepta plaže jer kaže da javna morska plaža "služi većem broju ugostiteljsko-turističkih objekata i građana". Prvo biznis, a onda čovjek?

Plaže nisu prirodni kapital?

Članak 84. razrađuje plaže hotela, kampova i turističkih naselja kao posebnu kategoriju i spominje "dobru povezanost" plaže u funkcionalnu gospodarsku cjelinu. Postojanje plaže uz hotel, kamp ili turističko naselje je vjerojatno i razlog postojanja takvih objekata, ali nije opravdano plažu kao prirodni kapital klasificirati prema objektu koji je tu zbog te plaže nastao. Niti jedan davatelj koncesije nije kapacitiran utvrditi "funkcionalnu gospodarsku cjelinu" koja uključuje plažu, a koja je javno dobro, za kraj će. To čak sliči na tvrdnju kako je funkcionalna cjelina dvorište i ulica, hm.

Dakle, budući da zakon definira vrste morskih plaža i dijeli ih na prirodne i uređene, a zatim uređene dijeli na javne morske plaže, morske plaže hotela, kampova i turističkih naselja te morske plaže za posebne namjene, postavlja se pitanje gdje su tu obični građani, a posebno - gdje su tu starije osobe tankog džepa kojima su nedostupne plaže u koncesiji s naplatom ulaza?

K tome, nije jasno koje su to posebne grupe korisnika, odnosno ostale specifične potrebe. Nadalje, navodi da se plaže za posebnu namjenu gospodarski koriste na temelju koncesije, pa ispada da se bez koncesije ne mogu niti koristiti? Što se zapravo krije iza ovakvih neobičnih formulacija i da li je javnost isključena iz pristupa ovakvim prostorima, u kojem slučaju je odredba neustavna.

Aparthejd protiv običnih građana

Svaka plaža predstavlja opće dobro i na plažama ne smije postojati aparthejd, a sada još uvijek važeći čl. 6. važećeg zakona propisuje da "opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva da se svatko ima pravo služiti pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni". Nacrt prijedloga novog ZPDML u čl. 3., pak, dodaje odredbu da "svatko ima pravo, pod jednakim uvjetima, služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni, osim kad je ovim zakonom drugačije propisano". S ovim„izuzetkom", očit je utjecaj pojedinih interesnih skupina na oblikovanje zakona, kao i intencija dugoročne privatizacije pomorskog dobra. Zašto predlagač i ovdje nije jasno napisao da je npr. pravo svakog čovjeka pristupiti svakoj plaži?

Evidentan je ovdje retrogradni pristup sirove komodifikacije javnog dobra, nedostatak razumijevanja uloge plaže kao prirodnog kapitala, nedostatno poznavanje uloge plaža, blagodati morske vode i rekreaciji na plaži u zaštiti javnog zdravlja ljudi i time smanjenih troškova zdravstva.

Pa se otvoreno pitamo koliko država mora biti gospodarski nerazvijena i nazadna da predlaže opciju privatizacije putem davanja petogodišnjih obnovljivih koncesija i neminovnu posljedičnu devastaciju vlastitog javnog pomorskog dobra, zaštićenog obalnog pojasa, od državne važnosti, kako bi putem koncesija povećavala svoj gospodarski rast? Na koji način to predstavlja korak unaprijed? U suvremeno doba napretkom se smatra djelovanje u smjeru održivosti, očuvanja bioraznolikosti, zaštite postojećih i obnove zapuštenih i devastiranih prirodnih bogatstava. Kod nas je druga priča.

Plaćanje taksi na jednodnevne izlete?

Vratimo se starijim osobama i umirovljenicima. Već godinama se lokalne samouprave, kojima će novim Zakonom o pomorskom dobru u ruke biti prepušteno odlučivati koje su to plaže posebne namjene, gdje se to na pomorskom dobru zbog posebnih razloga smije i graditi, bore kako onemogućiti jednodnevne izlete umirovljenika na more, naplaćujući im lokalnim odlukama takse za parkiranje u blizini obale i nastojeći ih na sve načine spriječiti da punopravno uživaju u pravu na korištenje plaža. Sad će im to biti ozakonjeno, pa će moći bez ograničenja utvrđivati gdje se„običan narod" ne smije kupati. Sindikat umirovljenika je prijavio takve prakse kao čin diskriminacije protiv starijih i siromašnih Pučkom pravobranitelju, ali nismo ništa postigli.

Arhitektica Dinka Pavelić iz Zagreba drži da je „posebna namjena" opasna izmišljotina, jer je u prostorno planskoj terminologiji ona u pravilu bila vojna. Posebna namjena u smislu prijedloga ovog Zakona je izmišljotina pod koju se može provući zaista bilo što. Možda čak i tzv. palijativna skrb koja se spominje pak u prijedlogu izmjena s ovim Zakonom povezanoga Zakona o prostornom uređenju. Paradoks tog prijedloga je da bi se ta tzv. palijativna skrb mogla planirati bilo gdje, čak i na samom pomorskom dobru ako se, eto, nekome bude htjelo, i da ne potpada pod ograničenja koja vrijede za ostale namjene (npr. stambenu, turističku.).

Kupanje za bogate strance

Ne pokušava li se prečicom omogućiti realizacija one davne priče o hrvatskom Jadranu kao velikom staračkom domu zapadne Europe. Ako nam je to sve što nam je ostalo od tzv. jadranske orijentacije naše zemlje, onda bolje da nas nema niti ova 3.5 milijuna. Kombinacija "resort" u žici pa "palijativna skrb" u žici duž obale je najkraći put da postanemo kao jedna u nizu sličnih siromašnih država karipskog arhipelaga, gdje ne ostaje niti jedan cent od dolara potrošenog u tim zemljama, sa stanovništvom (domaćim i uvezenim) upregnutim u servisiranje tih namjena za male nadnice, upozorava Pavelić.

Isto tako formulacija jedinstvene funkcionalne cjeline u odnosu na pomorsko dobro za hotele i kampove naprosto ne može postojati kao pojam jer je to kontradikcija s pojmom pomorskog dobra kao općeg dobra u općoj upotrebi, dostupnog svima.

Lječilišta za dobrostojeće starce sa Zapada imat će posebnu namjenu omogućiti privatni pristup i mir onima koji će moći plaćati tisuću do dvije eura za krevet, a i nekoliko tisuća za apartman. To sigurno neće biti „posebna namjena" za hrvatske umirovljenike kojima su preskupi i postojeći domovi umirovljenika, jer imaju prosječnu mirovinu od 381 eura. Nama je mučnina, a vama?

A. Petrović

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com
Povezano zagrebačke novosti

Jesmo li se otuđili od drugih?

Malo je potrebno da čovjek postane tužan, depresivan ili izgubi motivaciju. Svi smo različiti pa stoga i na život gledamo različito. Ono što nekoga...

Stanujem u plavom ananasu

GRAD ZA DEMENTNE Starenje stanovništva i sve veći udio starijeg stanovništva u općoj populaciji postali su globalni izazovi. Sigurno jedan od boljih...

NAJVAŽNIJI LJUDSKI ORGAN

Sedam savjeta za bolje zdravlje mozga > Budite u pokretu. Najbolji savjet koji se može dati u cilju održavanja mozga zdravim i mladim je aerobič-na...

Čuvanjem unuka do depresije?

ISTRAŽIVANJE O ZDRAVLJU, STARENJU I UMIROVLJENJU U hotelu Westin u Zagrebu 1. lipnja 2023. godine održana je završna konferencija EU projekta „SHARE...

Slijedite svoje snove!

Odlazak u mirovinu trenutak je kad treba pogledati unatrag i prisjetiti se svakog propuštenog sna za koji smo rekli: "Možda jednog dana kad odem u...

Tko će doživjeti stotu

Prema podacima američke agencije CIA, procijenjeni najduži prosječni životni vijek u trenutku rođenja imaju građani Monaka sa 89,64 godine, slijedi...

U starosti je prirodno biti nagluh?

KAKOFONIJA NAŠA SVAGDAŠNJA Neželjeni ili štetni zvukovi, odnosno buka, je jedno od najprodornijih zagađenja današnjeg svijeta. Prema jednoj...

Tužna starost bez brižnih kćeri

Stiglo je proljeće, oko nas je sve više raznobojnih procvjetalih voćki i poljskog cvijeća. S prvim sunčanim zrakama s dužim danima, dobili smo i...

Zijevaš glasno, podriguješ, kopaš nos...

ŠTETNE NAVIKE Ima tenisača koji isplaze jezik za vrijeme serviranja, ima ljudi koji stalno lamataju sa svojim sakoom i onih čije obrve naglo odskoče...

Vau i mijau za sreću

Odlazak u mirovinu jedan je od najstresnijih događaja u životu svakog čovjeka. Umirovljenjem dobivamo novu ulogu u životu na koju se trebamo...

Nema zdravlja bez svakodnevnog kretanja

Nakon novogodišnjih blagdana obično poraste broj novootkrivenih dijabetičara. Naime, broj oboljelih od šećerne bolesti povećava se u svim krajevima...

Stres kao okidač bolesti

„Tko želi ostati snažan, zdrav, živjeti duže, mora biti umjeren u svemu. Boraviti na svježem zraku, brinuti se o svom tijelu, raditi tjelesne...

Zagrebački domovi bez ljubimaca

LJUBAV NA ČETIRI NOGE Za doživljaj i osjećaj doma vrlo je bitan i prostor doma za starije. U Hrvatskoj stanovnici domova za starije osobe nemaju...

Zvuk koji ubija

BUKA KAO ZDRAVSTVENI RIZIK Uhvaćeni smo u opasnu mrežu prekomjerne buke. Bez obzira radi li se o glasnom, iznenadnom zvuku ili o stalnom, jakom...

NAZOVI, PIŠI, DOĐI: PRAVNA POMOĆ STIŽE

Sve o novom modelu obiteljskih mirovina Prva od tri radionice u sklopu projekta „Nazovi, piši, dođi: pravna pomoć stiže" koji je financiran od...

Nema siromaške potpore bez bankovnog računa!

NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 31. siječnja 2023. je uputilo na...

Tata je u pravu

TEHNOLOGIJA „PAMETNOG" STARENJA Priča sin: "Proveo sam sat vremena u banci s tatom jer je trebao podignuti novac. Nisam mogao a da ne pitam......

Cijene su otišle u nebo

Josip Poljugan, predsjednik Podružnice SUH-a Granešinski Novaki Josipov životni put imao je razne zavoje, koji su ga na kraju u njegovoj 74. godini...

Sastavite svoj godišnji plan

Možete li vjerovati da je prošla još jedna godina i stigla nova? Meni je vrijeme naprosto prole-tjelo... Blagdani su prošli, a s njima i odmak od...

Gladovanje može biti kobno

PRAVI RECEPT ZA MRŠAVLJENJE Neželjeni kilogrami pronađu svoj put kojim će se naslagati na naše tijelo. I onda jednog dana počnemo popuštati remen za...

Borba protiv usamljenosti učlanjenjem u SUH

Biserka Budigam, zamjenica predsjednice SUH-a i voditeljica Psihološkog savjetovališta Uvijek vesela i nasmijana, Biserka svojom pojavom odmah...

Blagdane ne dočekujte sami!

Rijetko je koji mjesec bogat raznim događanjima poput prosinca. Od trenutka kada se počnu kupovati pokloni za najmilije, odlaska na razne poslovne i...

Četkicom za zube izbjegnite smrt!

BOLNIČKA OPASNOST Higijena zubi nije bitna samo zbog oralnog zdravlja, već neredovito pranje ili korištenje nekvalitetnih četkica za zube može imati...

Trebamo li doista dodatne vitamine?

DODACI PREHRANI Iako uzimamo dodatke prehrani, da možemo bez problema konzumirati nezdravu, brzu hranu i ipak biti zdravi. Danas milijuni ljudi...