¸

Sindikat umirovljenika Hrvatske se uključio u javno e-savjetovanje glede Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Prvo, zbunjuje što bi se promjenom članka 18. propisalo da mjere zdrav­stvene zaštite iz obveznoga zdrav­stvenog osiguranja utvrđuje Hrvat­ski zavod za zdravstveno osiguranje općim aktom uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na temelju plana i programa mjera zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita. Time se dovodi u opasnost vjerojatna situ­acija da u okolnostima nedovoljnih financijskih sredstava ili kapaciteta Zavod, pod opravdanjem racionali­zacije troškova, smanji opseg ili vrstu mjera zdravstvene zaštite. Sindikat umirovljenika Hrvatske smatra da se mora postaviti uvjet da se izmjene mogu raditi samo uz prethodno pri­bavljeno mišljenje nadležnih komora, ali i temeljem rasprave s udrugama koje predstavljaju pacijente.

Zdravlje na bubnju

Predviđa se i promjena članka 19. na način da se bitno povećava sudjelovanje osigurane osobe u troš­kovima zdravstvene zaštite za poje­dine zdravstvene usluge i to velikim dijelom targetira upravo starije osobe koje nemaju dovoljno sredstava za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja. Primjerice, za specijalistič­ku dijagnostiku uvećava se postotak proračunske osnovice s 1,5% na 2%, (na 67,00 kuna), za ortoped­ska pomagala također s 1,5% na 2%. Dentalna pomagala za osobe starije od 65 godina uvećala bi se s 15,03% na 20,04%.

U uvjetima povećane inflacije i otežanimsocijalno-ekonomskim pri­likama u kojima živi veliki broj umi­rovljenika i drugih starijih osoba, ovo povećanje sudjelovanja u troškovima zdravstvenih usluga je novi udar na uvjete života umirovljenika i starijih osoba čija je smrtnost ionako vidljivo porasla. Zbog ublažavanja udara na standard umirovljenika i dostupnost zdravstvenih usluga Sindikat umirov­ljenika Hrvatske traži da se usporedno s izmjenama i dopunama ovog zakona izmijeni prihodovni cenzus za osi- guranike koji sredstva za dopunsko zdravstveno osiguranje stječu na teret državnog proračuna i to za osigura­ne osobe samce čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi prihodovni cenzus viši od hr­vatske linije siromaštva utvrđene u tekućoj godini - i to trenutno ne više od 3.038 kuna za samca, a po članu obitelji ne više od 1.595 kuna.

Liječnici kolo vode

Nadalje, SUH zahtijeva da se promjenama postojećeg članka 33. omogući osiguranoj osobi moguć­nost kvalitetnije skrbi (boljih stentova, dentalnih usluga, umjetnog kuka i drugih proteza i sl.) te da joj se omo­gući plaćanje razlike između standarda Zavoda i izabranog standarda, čime bi se poboljšala zdravstvena zaštita i smanjile patnje pacijenata.

Sindikat umirovljenika Hrvat­ske i Matica umirovljenika Hrvatske podsjećaju kako su u više navrata postigle dogovor s predstavnicima Ministarstva zdravstva da se člankom 102. stavak 2. obvezno uvede kako Upravno vijeće HZZO-a ima 11, a ne 9 članova, od čega su dvoje predstavnici prethodno navedenih umirovljenič­kih udruga. S obzirom da su starije osobe i umirovljenici velika skupina korisnika zdravstvene zaštite, kao i financijera zdravstvenih usluga kako kroz dopunsko osiguranje, dodatni zdravstveni doprinos, tako i kroz re­dovni zdravstveni doprinos za one koji uz mirovinu i rade, neophodno je konačno legalizirati njihov utjecaj na kreiranje politike i odluka unutar sustava Hrvatskog zavoda za zdrav­stveno osiguranje.

Diskriminacija umirovljenika

Sindikat umirovljenika Hrvatske također zahtijeva da se obvezno uvede izmjena članka 50. Zakona o obve­znom zdravstvenom osiguranju kojim se propisuje kako osiguranik koji je navršio 65 godina života i 15 godina godina mirovinskog staža nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene nesposobno­sti, već na teret sredstava poslodavca odnosno osiguranika koji je obveznik uplate doprinosa. Kako se ovim član­kom diskriminiraju zaposleni umirov­ljenici, to će ova odredba hitno mora izmijeniti na način da se izjednače u pravima svi zaposlenici.

Hoće li išta od ovih primjedbi koje su usmjerene na davanje značajnije uloge i pozicije pacijenata, osobito starije dobi, a ne samo u korist liječnika i zdravstvenog sustava, biti uvaženo. Vidjet ćemo uskoro. U pripremi je i dopis u vezi izmjena ovog zakona Ministarstvu zdravstva.

J.A.P.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com
Povezano zagrebačke novosti

Zagrebački domovi bez ljubimaca

LJUBAV NA ČETIRI NOGE Za doživljaj i osjećaj doma vrlo je bitan i prostor doma za starije. U Hrvatskoj stanovnici domova za starije osobe nemaju...

Zvuk koji ubija

BUKA KAO ZDRAVSTVENI RIZIK Uhvaćeni smo u opasnu mrežu prekomjerne buke. Bez obzira radi li se o glasnom, iznenadnom zvuku ili o stalnom, jakom...

NAZOVI, PIŠI, DOĐI: PRAVNA POMOĆ STIŽE

Sve o novom modelu obiteljskih mirovina Prva od tri radionice u sklopu projekta „Nazovi, piši, dođi: pravna pomoć stiže" koji je financiran od...

Nema siromaške potpore bez bankovnog računa!

NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 31. siječnja 2023. je uputilo na...

Tata je u pravu

TEHNOLOGIJA „PAMETNOG" STARENJA Priča sin: "Proveo sam sat vremena u banci s tatom jer je trebao podignuti novac. Nisam mogao a da ne pitam......

Cijene su otišle u nebo

Josip Poljugan, predsjednik Podružnice SUH-a Granešinski Novaki Josipov životni put imao je razne zavoje, koji su ga na kraju u njegovoj 74. godini...

Sastavite svoj godišnji plan

Možete li vjerovati da je prošla još jedna godina i stigla nova? Meni je vrijeme naprosto prole-tjelo... Blagdani su prošli, a s njima i odmak od...

Gladovanje može biti kobno

PRAVI RECEPT ZA MRŠAVLJENJE Neželjeni kilogrami pronađu svoj put kojim će se naslagati na naše tijelo. I onda jednog dana počnemo popuštati remen za...

Borba protiv usamljenosti učlanjenjem u SUH

Biserka Budigam, zamjenica predsjednice SUH-a i voditeljica Psihološkog savjetovališta Uvijek vesela i nasmijana, Biserka svojom pojavom odmah...

Blagdane ne dočekujte sami!

Rijetko je koji mjesec bogat raznim događanjima poput prosinca. Od trenutka kada se počnu kupovati pokloni za najmilije, odlaska na razne poslovne i...

Četkicom za zube izbjegnite smrt!

BOLNIČKA OPASNOST Higijena zubi nije bitna samo zbog oralnog zdravlja, već neredovito pranje ili korištenje nekvalitetnih četkica za zube može imati...

Trebamo li doista dodatne vitamine?

DODACI PREHRANI Iako uzimamo dodatke prehrani, da možemo bez problema konzumirati nezdravu, brzu hranu i ipak biti zdravi. Danas milijuni ljudi...

Kako napisati oporuku

Izvoditeljice projekta Mirjana Stili­nović i Anita Prusina, uz mentorstvo pravnice Štefice Salaj, treću po redu projektnu radionicu održale su u...

Grijat ćemo se na ljubav

Nema nikoga koga u životu nije nešto iznenadilo, tko nije bio i sretan i nesretan jer se u životu, kao po dogovoru, izmjenjuju lijepi trenuci s...

Posudi mi tvoj lijek?!

Englesko vijeće za zdravstveni odgoj, u zajednici s nacionalnim farmaceutskim udruženjem i udruženjem tvornica lijekova, provodi akciju kojoj je...

Važnost druženja u starijoj dobi

Iako se vrlo često koriste u istom kontekstu, starost i starenje nisu isti pojmovi te ih je potrebno razlikovati. Starenje je proces tijekom kojeg...

Ne bojte se emotivne ovisnosti

BUDI ŠTO STVARNO JESI Jedan od češćih problema koji se javlja u bračnom životu je nesposobnost da se kod bračnog partnera zatraži emotiv­na podrška....

U Povjereništvu SUH Zagreb održana radionica u okviru...

U okviru projekta „Umreženo pravo i pravda za starije osobe“ odobrenog od Ministarstva pravosuđa i uprave 18. listopada 2022. g. organizirana je...

ODRŽANI 10. SPORTSKI SUSRETI POVJERENIŠTVA SUH ZAGREB

10. Jubilarni Sportski susreti Povjereništva SUH Zagreb održani su 15. listopada 2022. godine u prostorima OŠ „Dobriše Cesarića“ na zagrebačkoj...

19. Gerontološki tulum

Nakon dvogodišnje stanke zbog pandemije, uoči Međunarodnog dana starijih osoba, Grad Zagreb je na Strossmayerovu trgu organizirao 19. Gerontološki...

Povjereništvo - sudionik Europskog tjedna mobilnosti

Povjereništvo SUH Zagreb prvi puta je sudjelovalo na Europskom tjednu mobilnosti 17.10.2022.g Na taj način željelo je promovirati podizanje svijesti...

Povratak na ajnpren juhu

U posljednje vrijeme okruženi smo brojnim negativnim vijestima i pro- blemima pa se često pitamo kako se nositi sa svim tim negativnim emocija- ma?...

Pomladite se za 25 godina

ELIKSIR MLADOSTI Najnovija istraživanja ukazuju da čak i umjerena tjelovježba može usporiti pojavu učinaka starenja - i ustvari okrenuti proces...

Lijek protiv starosti je ljubav

Ispunjena ljubavna veza nije stvar sreće, već je pitanje osobne odluke i unutarnjeg stava. Postoje ljudi koji ne mogu uspostaviti bliske ljubavne...