¸

     U utorak, 1. ožujka 2022. godine, u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) održano je predstavljanje projekta eLijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima.

     Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dok su partneri Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Ovim projektom bit će obuhvaćeno povezivanje svih podataka o lijekovima na nacionalnoj razini u jedinstvenu bazu podataka, što će omogućiti jednostavnu razmjenu informacija unutar zdravstvenog sustava, racionalizaciju resursa te unaprjeđenje sigurnosti primjene lijekova.

     Status i ciljeve Projekta predstavili su ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić, dr. med. spec., predstavnik Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Hrvoje Jezidžić, dipl. ing., voditeljica projekta Jelena Matuzović, dr. med., rukovoditeljica Službe za lijekove i medicinske proizvode HZZO-a te predstavnica HALMED-a Katarina Gvozdanović, dipl. ing. med. biokem., glavna koordinatorica za nova sigurnosna pitanja u HALMED-u.

     Projekt e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima sufinancira Europska unija (EU) sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.816.500,00 kuna, od čega EU bespovratna potpora iznosi 14.277.500,00 kuna.

     Ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić, dr. med. spec., je prilikom predstavljanja istaknuo kako je riječ o usluzi koja predstavlja nadogradnju na e-usluge sustava e-Građani putem koje će svi građani moći provjeriti status i kriterije prema kojima je neki lijek uvršten na liste HZZO-a, status pojedinog lijeka, podatke o cijeni i kriterije za primjenu tog lijeka. Također je naglasio kako je dodatni cilj ovog projekta ojačati ulogu pacijenta u procesu liječenja te potaknuti na osobnu odgovornost u brizi za vlastito zdravlje.

     Hrvoje Jezidžić, dipl. ing., iz Ministarstva zdravstva RH, dodao je kako, u okviru Strateškog plana razvoja eZdravlja u Republici Hrvatskoj, sustav eLijekovi ima svrhu ostvarivanja integriranog upravljanja podacima o lijekovima na nacionalnoj razini. Također, naglasio je kako će projekt eLijekovi omogućiti jednostavniju i sigurniju razmjenu informacija o lijekovima između svih dionika zdravstvenog sustava, kao i racionalizaciju resursa te će unaprijediti sigurnost primjene lijekova kroz podršku zdravstvenim djelatnicima u racionalnom propisivanju lijekova i prijavi nuspojava. Opseg projekta, kako je rekao, uključuje sve lijekove koji se nalaze u prometu u Hrvatskoj, neovisno o načinu stavljanja u promet i neovisno o tome financiraju li se lijekovi iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili ne. Projekt je, kako navodi, samo jedan u nizu iskoraka s ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava koji donosi kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu te ujedno doprinosi financijskoj održivosti sustava.

     Voditeljica projekta Jelena Matuzović, dr. med., rukovoditeljica Službe za lijekove i medicinske proizvode HZZO-a je pojasnila kako će institucije i dionici zdravstvenog sustava, koji imaju različite ovlasti i baze podataka vezano uz lijekove, kroz ovaj integrirani sustav upravljanja podacima ujediniti sve podatke, odnosno stvoriti jedinstvenu bazu podataka gdje će se moći naći svi relevantni i pouzdani podaci o lijekovima, što je značajna podrška i zdravstvenim djelatnicima, ali i pacijentima. Drugi segment projekta, kako je naglasila, je uvođenje sustava za provjeru interakcija lijekova na razini primarne zdravstvene zaštite te ljekarni, pomoću kojeg će liječnici i ljekarnici prilikom propisivanja odnosno izdavanja lijekova na jednostavan način moći provjeriti ulaze li lijekovi koje pojedini pacijent koristi u klinički značajne interakcije. Treći segment projekta vezan je uz razvoj funkcionalnosti izravnog prijavljivanja nuspojava iz CEZIH-a i sustava e-Građani prema HALMED-u, čime će se znatno ubrzati i pojednostavniti proces prijava nuspojava i dodatno motivirati liječnike, ljekarnike i pacijente na prijavu nuspojava, što je vrlo važno za trajnu procjenu sigurnosnog profila lijeka.

     Katarina Gvozdanović, dipl. ing. med. biokem. iz HALMED-a, istaknula je kako je projekt eLijekovi u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva te HALMED sudjeluje u svim njegovim segmentima. Navela je kako je dodatna vrijednost projekta u tome što okuplja sve relevantne dionike vezane uz upravljanje lijekovima na nacionalnoj razini, kao i u tome što pridonosi jačanju među-institucionalne suradnje partnera. Istaknula je kako će ovaj projekt kroz izradu jedinstvene nacionalne baze lijekova biti osnova za sve daljnje projekte vezane uz lijekove u Hrvatskoj te će uz to dodatno olakšati i proces prekogranične razmjene recepata. Također, očekuje kako će projekt značajno doprinijeti racionalnoj primjeni lijekova, posebno ako svi sudionici nastave pružati podršku korištenju sustava eLijekovi u praksi i nakon formalnog završetka implementacije.

Projekt e-Lijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost HZZO-a.

Izvor: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – www.hzzo.hr