¸

     Osnovni su ciljevi Povjereništva SUH-a Zagreb: zaštita i promicanje materijalnih, gospodarskih, socijalnih, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih, ekoloških, sportsko-rekreacijskih i ostalih interesa i prava umirovljenika i drugih starijih osoba.

     Povjereništvo SUH-a Zagreb okuplja i proširuje krug članova; pruža potporu članovima kojima je potrebna psihosocijalna, materijalna i druga pomoć, na području Grada Zagreba, provodi programe za poboljšanje kvalitete života starijih sugrađana, surađuje s ostalim umirovljeničkim udrugama, organizira javne tribine, predavanja, pravna i druga savjetovanja, daje inicijative i podloge te aktivno sudjeluje u donošenju zakona i drugih propisa na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, kulture, rekreacije, sporta, socijalne sigurnosti i drugim područjima kojima se uređuje i unaprjeđuje život umirovljenika i starijih osoba. U Povjereništvu zasebno radi Psihološko savjetovalište za starije osobe.

 

     Povjereništvo SUH-a Zagreb je dobrovoljna nestranačka, interesna i humanitarna udruga od šireg društvenog interesa koja okuplja umirovljenike Grada Zagreb i zalaže se u okviru Ustava i Zakona za ostvarivanje svih njihovih prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Povjereništvo SUH-a Zagreb djeluje na području Grada Zagreba  programiranim aktivnostima u lokalnoj zajednici okupljajući starije  sugrađane, organizirajući druženja, tečajeve, savjetovanja, radionice za usvajanje novih znanja.

 

     Povjereništvo SUH-a Zagreb sukladno ciljevima djeluje: na području ljudskih  prava, suzbijanju i zaštiti od diskriminacije, prava osoba starije životne dobi u području socijalnih djelatnosti,  za pomoć i podršku starijim osobama, na području socijalnih usluga, savjetovanje na području zaštite zdravlja i unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba.

 

Tijela upravljanja:

Predsjednica: 

  • Vesna Bečić

Zamjenica predsjednice:

  • Ljubica Radović

Tajnik:

  • Zlatko Gregurek

 

Predsjedništvo:

  • Mirjana Novačić
  • Marijan Jardas
  • Zvonimir Malnar

 

Pišite nam:

Povjereništvo SUH Zagreb