¸

Pitanje: S obzirom da postoje razne informacije o  tome da se može ovršiti pola ili samo trećina mirovine, molim točnu informaciju. (C.K., Zagreb)

Odgovor: Ovršni zakon koji je na snazi određuje da je od ovrhe na mirovini izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj. Međutim ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, može se ovršiti iznos u visini od jedne polovine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj. U slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta od ovrhe je izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.

Dakle, bitno je zbog kojeg potraživanja se vodi ovrha pa vam se može ovršiti različiti dio mirovine. Ukoliko dođe do pokretanja ovrhe savjetujemo Vam da otvorite zaštićeni račun na kojem će biti sredstva koja se ne mogu ovršavati (zaštićeni dio mirovine) i ona sredstva koja dobivate pored mirovine, a na njima se ne može provoditi ovrha (socijalne pomoći i sl.) i s kojima kao ovršenik tada onda možete slobodno raspolagati.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com