¸

Početkom ove godine u zagrebačkoj podružnici SUH-a Miroše-vec počela je s radom dramska skupina pod nazivom "Veseli pajdaši", koja djeluje kao sekcija podružnice i čini njezin sastavni dio. Navedenu skupinu je osnovalo Predsjedništvo podružnice na inicijativu grupe članova, a voditeljica skupine Barica Čuček-Barči u kratkim crtama iznijela je ciljeve, planove i način rada dramske skupine te zahvalila članovima predsjedništva na razumijevanju i usvajanju inicijative.

Između ostalog kao jedan od ciljeva skupine istaknula je promociju kulturno- umjetničkog/dramskog amaterizma, te čuvanje i njegovanje narodnog blaga i povijesnog naslijeđa, kao i obrada modernih tema, prikazujući ih na jedan specifičan dramski način. Skupina je prvi službeni nastup imala na zabavi u podružnici Miroševec, s aktualnom temom: „Podnošenje zahtjeva/traženje dijela mirovine od preminulog partnera". Nazočni su nastup od petnaestak minuta pažljivo pratili, uz salve smijeha i pljeska, tako da ovu prvu izvedbu možemo ocijeniti više nego uspješnom. Ova dramska skupina ističe se velikim potencijalom i kreativnošću te se sami brinu baš o svemu potrebnom za predstavu, sami pišu tekstove, režiraju, odabiru/šivaju kostime, izrađuju scenu i sl.

Dramska skupina je otvorena za suradnju i nastupe i u drugim, prije svega okolnim podružnicama SUH-a, dakako ako bude interesa, kako bi i njihova druženja i zabave obogatili novim sadržajem, a samim time i zanimljivijim za posjetitelje.

Ivica Pralas

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com