¸

PEŠČENICA

     Sindikat umirovljenika Hrvatske je 15. listopada 2020. za sve zainteresirane starije osobe i umirovljenike, strogo poštujući epidemiološke mjere, u prosto­rijama SUH-ove Podružnice Peščenica održao prvo od pet planiranih pravnih „dežurstava", radionica u podružnicama na području Grada Zagreba, čiji je primarni cilj bio približavanje Pravnog savjetovališta SUH-a umirovljenicima i starijima osobama i pružanje pravne pomoći toj populaciji. Pravna dežurstva su pokrenuta zahvalju­jući odobrenom projektu od strane Grada Zagreba pod nazivom „Putujuće pravno savjetovalište" za 2020. godinu.

     Predsjednica SUH-a Peščenica Mirjana Novačić je pred pet­naestak okupljenih članova poticala iste da se slobodno jave u Pravno savjetova­lište SUH-a i da na licu mjesta potraže savjet što su okupljeni i učinili. Dežurstva su vodili već uhodan tim pravnika     Pravnog savjetovališta SUH-a Ante Kuprešak i Sunčica Polovina Jurca. Uvodni dio započeo je stvaranjem ugod­ne i opuštene atmosfere kod prisutnih i poticanje da se obrate izravno pravnim savjetnicima za pomoć pri rješavanju pro­blema većinom imovinske prirode.

     Pitanja nije nedostajalo, osobito vezano za oporučno raspolaganje i pred sudionicima i nasamo uz pravnike, pa se tako postavilo i pitanje kako iz oporuke isključiti nužne nasljednike. Bilo je pitanja i o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nakon razvoda braka. Na kraju su svi prisutni počašćeni prigodnim osvježenjem.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com