¸

    Udruga Centar za civilne inicijative s područja Trešnjevke sjever organi­zirala je Sajam razmjene za susjede treće dobi u sklopu projekta Grada Za­greba organiziranog za umirovljenike s ciljem poboljšanja kvalitete života starijih sugrađana i smanjenja socijalne isklju- čenosti. Sajam se održao u prostorijama Mjesnog odbora S.S. Kranjčević na adresi Kranjčevićeva 4 a, u subotu 12.3.2022 i 19.3.2022. Na sajmu su sudjelovale i čla­nice podružnice SUH-a Trešnjevka sjever koje su donijele široku paletu stvari za razmjenu.

      Bilo je tu knjiga, slika, tegla, ukrasa, marama, šalova, torbica, kozmetike, ku­hinjskih potrepština i ostalih malih stvari u kućanstvu. To je bila ne samo prilika za razmjenu stvari nego i za ugodno druženje. To se zove uspješna suradnja udruga iz iste lokalne zajednice.

Nazovite nas: 01/4614-204
Pišite nam: suh-pov@hotmail.com